Numero
äänestä numerolla
51

Anne Paavilainen

Vaalikoneet ja kampanjat

Vaalikoneet, joista löydät vastauksiani:

Duunitorin vaalikone

Ylen vaalikone

Nuorten vaalikone/Allianssi

MTV3 vaalikone

Iltalehden vaalikone

Helsingin Sanomien vaalikone

Iltasanomien vaalikone

 

Muita minulle tärkeitä kampanjoita, joissa haluan olla mukana:

Olen allekirjoittanut yritysvastuulain säätämiseen liittyvän sitoumuksen#ykkösketjuun kampanjassa. Yritysvastuulain säätäminen on tärkeää, jotta halpuuttaminen ihmisoikeuksien hinnalla ei ole mahdollista yritysten hankintaketjuissa.

Olen mukana tukemassa Vapaiden valtakunta kampanjaa, joka on työelämäkysymyksiin keskittyvä kampanja, jolla halutaan pitää esillä minulle tärkeitä työelämäteemoja ja aktivoida ihmisiä äänestämään.

Olen allekirjoittanut Terapiatakuu kansalaisaloitteen. Aloitteen avulla pyritään nopeuttamaan mielenterveyspalveluihin pääsyä takaamalla jokaiselle palveluita tarvitsevalle vähintään perustason palvelu neljän viikon kuluessa.

Suostumus2018 – vaalilupauksessa on kyse raiskauksen määritelmän muuttamisesta jokaisen ihmisen rajoja kunnioittavaksi. Tällä hetkellä raiskauksen määritelmä rikoslaissa perustuu käytettyyn väkivaltaan tai sen uhkaan. Suostumus2018 haluaa, että raiskaus määritellään suostumuksen puutteen kautta.

Terveysehdokas.fi sivustolla eduskuntavaaliehdokkailta kysyttiin, millä tavalla he olisivat valmiita edistämään terveyttä.

Anne Paavilainen: Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista. Eriarvoistuminen myös terveyden osalta on johtanut hyvinvoinnin kokonaisuuden heikentymiseen.Jokaisen hyvinvointi on sekä inhimillisyys kysymys että iso kansantaloudellinen kysymys. Hyvinvoivassa yhteiskunnassa, kun yksilö voi hyvin, myös talous voi pääasiallisesti paremmin.

 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry – vaaliteesit

Anne Paavilainen: Ehkäisevän työn riittävät resurssit on taattava joka puolella maata. Laadukkaat ja aidosti saatavilla olevat palvelut kuuluvat kaikille! Ehkäisevää työtä on tehtävä aktiivisesti ja sen on oltava jatkuvana osana myös kaikkea perustoimintaa. Yhteistyötä eri toimijoiden, erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin kesken voidaan vielä vahvistaa ja sitä kautta saada hyötyjä palveluille sekä lisää vaikuttavuutta.